Passion

Pismo Święte to najczęściej czytana, edytowana i tłumaczona księga świata. Jeśli chodzi o mękę Chrystusa Zbawiciela przedstawia jeden z najbardziej znanych tematów w historii światowej literatury. Teatr z Kecskemét im. József Katona zdecydował się wystawić ją  w plenerze w nieco osobliwej odsłonie, pozostając  jednocześnie wiernym tradycji.

W naszej historii, stu dwudziestu sześciu Ojców Paulinów, z jedynego zakonu ustanowionego na Węgrzech, wyrusza z Krzysztofem Kolumbem w jedną z jego słynnych podróży. To Isabela, królowa Hiszpanii, prosi Ojca Przełożonego zakonu o obecność  mnichów na okręcie. Mają dodawać otuchy nieustraszonym żeglarzom, później zaś szerzyć wiarę na dalekim kontynencie – w Nowym Świecie. Dzięki  wolności wyrazu artystycznego, jaką daje teatr, to węgierscy Paulini („biali bracia”) stają się aktorami kreślącymi historię Ameryki jako misjonarze – siewcy cywilizacji i kultury europejskiej. Szczególną cechą sztuki z Kecskemét jest to, że przedstawia wydarzenia z początkowych etapów szerzenia wiary z punktu widzenia mnichów.

Pasja odbywa sie więc w Arboretum w Kecskemét dzięki mnichom przybywającym do Nowego Świata. Bracia pragną wtajemniczyć „w Wielkie Misterium” tubylców przybyłych na spotkanie, poprzez odegranie męki Jezusa: opowiadają im o śmierci i zmartwychwstaniu Syna Bożego, tajemnicy zbawienia, wspólnej męce i życiu wiecznym.  Posługują się w tym celu najstarszym narzędziem ludzkości – sztuką teatru. Na początku „dzicy poganie” uczestniczą w inscenizacji pełni obaw i nieufności, później jednak z coraz większą ciekawością i radością: świętują Jezusa, opłakują go, chronią i osądzają, następnie odprowadzają w ostatnią drogę.

Scenariusz opiera się głównie na Ewangeliach. Autor scen przejściowych, Mihály Kocsis L., użył również  mniej znanych  źródeł literackich w celu dodania świeżości  powszechnie znanej  historii. Do tego około sto minut muzyki i śpiewu oraz liczne możliwości jakie oferuje plener. Oto jak realizator i autorzy sztuki proponują nowe podejście do tematu, a dzięki  harmonii spektaklu, muzyki i tańca – prawdziwą współczesną produkcję węgierską. To wszystko sprawia,  że Pasja Nowego Świata z Kecskemét ma charakter międzynarodowy i staje się oknem otwartym na świat nie tracąc  jednak  węgierskiej specyfiki: historia mnichów węgierskich rozpowszechnia najważniejszy przekaz Chrystusa – miłość. Tym bardziej, iż jednym z istotnych źródeł dzieła jest tekst pasji według Bálint Hadnagy z roku 1511 (napisany oryginalnie w runach madziarskich, pismo używane przez Paulinów) którego wersja w jezyku współczesnym ujrzała światło dzienne dopiero kilka lat temu.

Choreografię opracował Laszló Lukács, główny choreograf Zespołu tańca Kecskemét. Obok członków zespołu biorą także udział mieszkańcy miasta Kecskemét. W rolach głównych: Ádám Porogi, Ákos Kőszegi, Melinda Hajdú, Zoltán Hegedűs, Zsolt Körtvélyessy i Zsolt Zayzon.

Kompozytorem muzyki do sztuki jest  Szabolcs Kövi,

realizatorem Péter Cseke.