Keczkemet

Kecskemét (Keczkemet) – miasto na środku Węgrzech, położone na Wielkiej Nizinie Węgierskiej około 85 km od Budapesztu. Stolica województwa Bács-Kiskun.

Miasto wykorzystując położenie geograficzne rozwineło się jako centrum regionalne ekonomiczne, administracyjne, edukacyjne, i kulturalne, stało się miejscem dla wielu instytucji sztuki, wyjątkowych zbiorów, i prestiżowych festiwalów.

Jego nazwa pochodzi od złożenia dwóch słów: „kecske” oznaczającego kozę i „met” oznaczającego dzielnicę. Naszym zwierzem herbowym jest też koza, która stoi na dwóch nogach na zielonym wzgórzu, a nad nią korona św. Stefana, insygnium królów Węgier i relikwia narodowa. A pod kozą hasło naszego miasta: „Ani wysokość, ani głębokość nie przeraża.”

Dziś Kecskemét uważane jest za jedno z najpiękniejszych węgierskich miast. W centrum miasta, na głównym placu znajduje się secesyjny ratusz. Jest jednym z najbardziej znanych budynków w mieście. Nad wejściem do gmachu wiszą dzwony różnej wielkości, które od 1983 roku o pełnych godzinach wygrywają melodie Kodalya, Erkela i Beethovena. Ratusz został odbudowany w latach 1893–1897 po tym, kiedy w XVIII wieku zniszczono stary ratusz miasta. Projekt nowego ratusza wykonali Ödön Lechner i Gyula Pártos.

Na wystrój budynku składają się dachówki glazurowane przez Zsolnay ze wzorami na styl starej węgierskiej i tureckiej sztuki ludowej. Fasada jest zdobiona majolikami. W środku znajduje się 174 pomieszczeń.

Sala galowa ratusza zachowała styl współczesnych architektów. Jest miescem posiedzeń Rady Miejskiej, krajowych i międzynarodowych konferencji, przyjęć is ślubów.

Żyrandol, pozłacany, wykonany z brązu, który ma 5 m wysokości i 3 m szerokości, waży 1200 kg, oraz ma 63 żarówek, symbolizujących ilość administracyjnych hrabstw dawnych Węgrów. Obrazy są malowane przez znanego malarza węgierskiego Székely Bertalan, które pokazują okresy historii węgierskiej.

Na przeciwko ratusza znajduje się najstarszy zabytek architektoniczny Kościół Franciszkańskich (tak zwany Kościół Przyjaciół) z XIV wieku – początkowo zbudowany w stylu romańskim, po kilku rekonstrukcjach nabrał stylu barokowego. Do 1564 r. służył zarówno katolikom, jak i protestantom.

Teatr miejski wybudowany w 1896 r. z okazji Tysiąclecia, nosi imię József Katona, słynnego syna miasta, który był twórcą pierwszego narodowego dramatu. Budowla Nie przypadkowo jest podobna do Teatru Komedii w Budapeszcie, oba są zbudowane w stylu neobarokowym według projektu architektów Ferdinanda Fellnera i Hermanna Helmera. Przed teatrem upamiętnia epidemię dżumy kolumna św. Trójcy z 1742 roku, obrazują postacie św. Sebastian św. Elżbieta Węgierska i św. Stefan.

W dawnym klasztorze franciszkańskim znajduje się Instytut Pedagogiki Muzycznej im. Zoltána Kodálya, kompozytora i etnografa urodzonego w Kecskemet. Instytut został założony w 1975 r., i ma na celu kształcić przyszłych nauczycieli muzyki, wokalistyki, i instrumentalistyki. Sala wystawowa pokazuje historię życia Kodalya (1882 – 1967).

Naprzeciwko ratusza, znajduje się kościół kalwiński, który powstał w 1683 r., kiedy miasto było jeszcze w rękach tureckich. Udało się to załatwić z dworem sułtana za przekup złotem.

Na placu Kalwina znajduje się jeszcze jeden ważny budynek w mieście, czyli Kolegium Kalwińskie z 1912 roku, ze szkołą podstawową i gimnasium.

Na prawo od Kolegium Kalwińskiego jest sensacyjne dzieło węgierskiej secesji – Cifrapalota – kamienica mieszczańska w formie kolorowego pałacu, przepięknie zdobionej majoliką pochodzącą w całości z manufaktury Zsolnay. Najbardziej reprezentacyjną, ale i niezmiernie elegancką jest sala z wizerunkiem ośmiu pawi. Reszta budynku jest galerią miasta oraz salą wystawową zmieniających się kolekcji.

Naprzeciwko Cifrapaloty stoi Synagoga – którą zbudowano w latach 1861-1864 r. w stylu romantyczno-mauretańskim. Na jej szczycie znajduje się kopuła o kształcie cebuli, która zastąpiła oryginalną, zniszczoną w czasie trzęsienia ziemi w 1911 roku. W latach 70 synagoga przekształcona została na centrum wystawowo-konferencyjne, znajduje się w niej Dom Nauki i Techniki. Budynek strzeże 15 posągów reprodukcji z gipsu Michelangelo.

Obok ratusza stoi Wielki Kościół, który został zbudowany w latach 1774-1806 w stylu klasycystycznym z elementami późnobarokowymi. Kościół jest pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego i od 1993 roku służy katolikom. Jest największym kościołem w mieście. Ma też największy na Węgrzech zegar na wieży. Dzwon jego waży 2400 kg, a na szczyt wieży prowadzi 94 schody. sama wieża ma wysokość 74 m.

http://kecskemet.hu